Synergy koučink

Synergy koučink je originální koučovací program pro zdravý a úspěšný život postavený na míru pro jednotlivce, rodiny,  firmy, případně sportovce a sportovní kluby. 

Je to spojení osobnostního, emočního, vztahového a životního koučinku, mentálního, mentálně - sportovního koučinku a výživového koučinku s individuálním doporučením vhodných přírodních doplňků stravy na míru pro všechny. Součástí projektu je též speciální, na míru navržený rehabilitační a balanční program.

A proč právě toto velmi zvláštní propojení?

Jelikož naše osobnost stojí na čtyřech pilířích životní energie, mentálním, emočním, fyzickém a spirituálním, je nezbytné všechny tyto nosné prvky sladit do jednoho celku za pomoci různých nástrojů. Přestože jsou jednotlivé prvky konceptu na první pohled velmi různorodé, tvoří ve vzájemném propojení v rámci projektu synergykouč jeden naprosto kompaktní celek pro obnovu životní energie a zdravou osobnost.

V posledním kroku koučovacího programu, tzn. ve chvili, kdy je klient po absolvování osobního koučinku schopen využít svůj potenciál naplno, dochází k propojení s tvorbou podnikatelských záměrů a startupů, tvorbou osobní či webové prezentace, případně s tvorbou e-shopů na míru.

A jak se mi povedlo spojit vše do jednoho vzájemně se podporujícího programu? 

Vcelku jednoduše. Propojila jsem všechny své znalosti, talenty, dovednosti, zkušenosti a to, co mi dělá radost, a vznikl naprosto unikátní projekt synergykouče. Jeho podstatou je propojení jednotlivých prvků, jejichž síla se nesčítá, ale násobí. Vzniká synergie. Stonásobná síla vzniklá správným propojením jednotlivých prvků.


Synergy kouč je originální propojení služeb pro zdravý a úspěšný život!

Osobnostní a životní koučink
Emoční a vztahový koučink
Mentální a mentálně -sportovní koučink
Rehabilitační a balanční koučink
Výživové poradenství a přírodní doplňky stravy
Tvorba podnikatelských záměrů a startupů
Tvorba osobní a webové prezentace 
Tvorba e-shopů na míru k vytvořeným Startup projektům

Výhody online koučovacích služeb

Bez cestování

Šetří váš čas

Šetří vaše peníze

Šetří naše životní prostředí

Pro koho jsou služby synergy kouče vhodné?

Jednotlivci

Rodiny

Firmy

Sportovci a sportovní kluby

Synergy kouč pro vás postaví originální koučovací program na míru a navrhne komplexní a funkční řešení pro váš zdravý a úspěšný život.

  • 1. Fáze Synergy koučinku vám umožní nahlédnout do sebe a svého já. Definovat si své talenty, svou osobnost a rozvinout váš skrytý potenciál.
  • 2. Fáze vám za pomoci mentálního koučinku nastaví "hlavu na úspěch".
  • 3. Fáze je fáze seberealizace vaší osobnosti, tvorba osobní a webové prezentace, vytvoření startup projektu a realizace vašeho osobního úspěchu v oblasti, která je pro vás klíčová.

Galerie realizovaných startup projektů

Synergy kouč vám  pomůže vytvořit vaši originální cestu k úspěšnému a zdravému životu