Rodič kouč

On-line kurz pro rodiče, kteří se potýkají s tématem výchovy a necítí se dobře ve své roli.


On-line kurz vám osvětlí základy sebekoučinku. Ukáže vám, jak pracovat sami se sebou tak, aby vaše role rodiče byla příjemným prožitkem a ne bolestnou zkušeností. Díky kurzu poznáte do hloubky sebe a své potřeby, naučíte se zvládat své emoce, posílíte svou sebedůvěru a naučíte se zvládat své strachy a pocity selhání. Díky sebepoznání obnovíte svou ztracenou sílu.

Čím silnější je vaše osobnost, tím jednodušší je vaše cesta rodiče i člověka. Naučte se říkat "NE" a "ANO" jen ve chvíli, kdy to tak opravdu chcete. Nepodléhejte tlaku svých emocí. Mějte svůj život a roli rodiče pevně ve svých rukou!

Motto on-line koučovacího kurzu:

"Právě teď si uvědomuji svou vnitřní sílu. Čím více jsem sám(-a) sebou, tím silnější jsem."

Programy "Rodič kouč"

"Veď mě"
"Veď mě"

On-line kurz pro rodiče, kteří již ve svém životě pochopili, že je potřebné v dětech objevit jejich skrýtý potenciál a umět ho rozvinout. 

Každé dítě je jiné a každé je něčím zvláštní. Abychom naše děti rozvíjeli správně, je potřeba znát jak silné, tak i slabé stránky dítěte. Umět k němu i k sobě přistupovat s láskou a respektem. Je potřeba dávat dítěti ty správné impulzy a hlavně nebýt rodičem "kritikem", ale stát se rodičem "průvodcem". A co je opravdu důležité pro oba rodiče? Stát se pro sebe navzájem oporou, abychom společně nabídli našemu budoucímu profesionálnímu sportovci odpovídající zázemí vhodné pro jeho rozvoj. Nejsme tu proto, abychom dítě soudili, ale proto, abychom jej přijali se vším, co k němu patří. 

Přijímáš-li bez soudů sebe samého, pak přijímáš každého!

"Uvědomuji si sebe a své dětství! Hledám způsoby, jak dělat věci jinak! Díky své zkušenosti totiž přesně vím, co je správné!"

"Podpoř mě"
"Podpoř mě"

On-line kurz pro rodiče, kteří již tuší, že na cestě k profesionální kariéře potřebují své dítě maximálně podporovat. A ví, že životní podmínky pro rozvoj dítěte jsou pro tuto fázi přípravy klíčové.

Pokud si naše dítě vybralo, že se vydá cestou úspěchu, a to v jakékoliv oblasti, měli by ho oba rodiče svým přístupem podporovat. V tomto kurzu budeme rozvíjet metody a přístupy, které jsme si osvojili v našich předchozích kurzech. Zaměříme se na problematiku nefunkčních vztahů v rodině, na chování rodičů a způsoby výchovy a naučíme se pracovat s potřebami dítěte a rozvíjet jeho osobnost na potřebnou úroveň, ať už pro život, nebo pro fotbal samotný.

Úkolem rodiče je kvalitně připravit dítě na jeho budoucí život

"Právě teď podporuji své dítě a rozvoj jeho osobnosti. Jako rodič vytvářím pro tuto cestu kvalitní zázemí a takové podmínky, které jsou pro náš společný cíl potřebné."

"Trénuj mě"
"Trénuj mě"

On-line kurz pro rodiče, kteří si uvědomují svou zodpovědnost za své chování a rádi by ze sebe svému dítěti předali to nejlepší!

Rozhodující je v tomto případě přístup k dítěti samotnému. Abychom mohli dítěti poskytnout všechny zdroje pro jeho rozvoj a sportovní kariéru, je potřebné, abychom tyto zdroje měli nejprve my sami. My se totiž potřebujeme vyvíjet stejně, jako náš malý sportovec. Potřebujeme hledat způsoby, jak se posunout. Jak být úspěšnější, houževnatější a silnější ve svých přesvědčeních. Také proto jsou náplní tohoto kurzu i kurzy mentálního koučinku, vztahového a motivačního koučinku a základy životního koučinku, které jdou ruku v ruce se sportovním a výkonostním koučinkem.

Úspěšný rodič totiž naučí své dítě být úspěšným, a to nejen ve sportu, ale i v životě!

"Uvědomuji si, že to, zda mé děti budou žít zdravý a úšpěšný život, záleží na tom, jaký příklad a jakou zkušenost mým dětem poskytnu já sám(-a). "

Koučovací pobyty "Rodič kouč"